Zastrzeżenia prawne

Całość prezentowanej strony internetowej www.kkd-wola.pl, w tym teksty, zdjęcia i dane stanowią własność KKD Wola Sp. z o.o. Sp.k. i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z pózn. zm.), jak również podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody KKD Wola Sp. z o.o. Sp.k. Wszelkie próby rozpowszechniania lub kopiowania strony internetowej www.kkd-wola.pl lub jej części wiązać się będą z koniecznością powzięcia stosownych kroków prawnych przez KKD Wola Sp. z o.o. Sp.k., w tym również ryzykiem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej i/lub karnej przez osoby działające w sprzeczności ze wskazanymi prawami autorskimi.